زمین صنعتی در استان قزوین

زمین جهت پمپ بنزین در اول جاده قدیم رشت/قزوین

کد452 زمین به مساحت 3 هزار متر که 60 متر بر زمین و گنجایشبنزین و گازوئیل را دارد و مجوز داده میشود.زمین در جاده اصلی قزوین اتدای جاده رشت میباشد. قیمت فرو...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | قزوین | سعید کرمی

فروش زمین صنعتی در شهرک صنعتی ابیک

کد256 زمین به مساحت 4030 متر مربع و دیوار کشی شده به همراه 1500 متر فونداسیون اجرا شده و 500 متر سوله و نگهبانی با موقعیت. کرمی09125618186

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | آبیک | سعید کرمی

43 هزار متر زمین با کاربری صنعتی

کد 137 مساحت کل زمین 43 هزار متر مربع.در دو طرف زمین کارخانه ایجاد شده است.زمین دارای کلیه مجوزات و استعلامات است قیمت فروش متری 120 هزار تومان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | قزوین | سعید کرمی

زمین صنعتی شهر صنعتی البرز

خرید و فروش زمین صنعتی 22500 متر زمین در شهر صنعتی البرز 3 بر اماده اخذ پروانه ساخت قیمت زمین صنعتی متری350 هزار تومن مقطوع ..و 14300 متر فی متری 280...

قیمت: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مساحت: ۲۲,۵۰۰ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | الوند | sharokh jalili

فروش زمین صنعتی به مساحت 2.5 هکتار همراه وام صنعتی

دارای چاه آب عمیق -برق صنعتی-دیوار کشی شده و 1.5 میلیارد تومان وام جهت ساخت

قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان وام: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مساحت: ۲۵,۰۰۰ متر قابل ساخت: ۱۰,۳۰۰ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | آبیک | اسماعیلی

فروش زمین درشهر صنعتی لیا جدید

فروش زمین درشهر صنعتی لیا جدید

قیمت: ۷۲۰ تومان وام: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مساحت: ۳,۶۰۰ متر قابل ساخت: ۳,۶۰۰ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | قزوین | اعلایی

14500 متر زمین و 1000 متر سوله در ابیک

کد238 زمین به مساحت 14500 متر دارای 1000 متر سوله استاندارد و برق میباشد.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | آبیک | سعید کرمی

ملک صنعتی

12688 مساحت کل زمین-5000 دیوارکشی-استخر 13*9 تمام بتونی-70 متر اتاق کارگری-60 متر اتاق اداری-برق 3فاز 75 آمپر-2000متر محوطه سر پوشیده-آب -چاه-محوطه سازی-سند ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | آبیک | سرمدی

مشاوره در زمینه خرید و فروش زمین

مشاوره در خرید و فروش زمینهای صنعتی کشاورزی هکتاری با سند ششدانگ

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | قزوین | ...

زمین 27 هکتاری نزدیک کارخانه سیمان آبیک

کد294 زمین به مساحت 27 هکتار میباشد که دارای سند تک برگ و چاه آب با پروانه میباشد. قیمت فروش متری 30 هزار تومان کرمی09125618186

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | آبیک | سعید کرمی

فروش 50 هکتار زمین در دشت آبی قزوین

فروش زمین 50 هکتاری / کد441 زمین به مساحت 50هکتار دارای 6اینچ چاه آب و 3هکتار باغ پسته .ساختمان ویلایی و انباری و موتور خانه مجزا و حیاط و زمین مسطح و د...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | قزوین | سعید کرمی

فروش زمین و زمین و سوله و کارگاه

فروش فوری 3 قطعه زمین در شهرک کاسپین "به صورت مجزا" با شرایط فوق العاده

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | قزوین | مگا-

زمین شهرک صنعتی البرز قزوین-زمین صنعتی قزوین

خرید و فروش زمین صنعتی در قزوین 22500 متر زمین داخل شهرک صنعتی البرز قزوین در بهترین موقعیت ، ملک 3 بر میباشد. قیمت زمین صنعتی در قزوین متری 270 هزار تومان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | قزوین | سعید کرمی

فروش زمین صنعتی در نیروگاه قزوین

12هکتار زمین نزدیک نیروگاه قزوین / کد440 زمین به مساحت 12هکتار در اطراف نیروگاه قزوین میباشد. قیمت فروش 175 میلیون تومان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | قزوین | سعید کرمی

31هزار متر زمین صنعتی بعد از کاسپین(قزوین)

کد437 زمین به مساحت 31هزار متر دارای 500 متر سوله استاندارد و دارای آب و برق و گاز و تلفن میباشد.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | قزوین | سعید کرمی

14300 متر زمین با مجوز ساخت

کد 136 زمین به مساحت 14300 متر مربع.دارای پروانه ساخت میباشد.زمین واقع در شهرک صنعتی البز /قزوین میباشد. قیمت فروش متری 250 هزار تومان میباشد کرمی0912...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | قزوین | سعید کرمی

14300 متر زمین صنعتی با مجوز ساخت

فروش زمین صنعتی در قزوین زمینی به مساحت 14300 متر دارای مجوز ساخت سوله واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین. دارای تمام امکانات زیر بنائی. قیمت متری 250 هزار...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | قزوین | سعید کرمی

فروش زمین درشهر صنعتی لیا جدید

3600متر دراواسط شر صنعتی باتمامی امکاناتدرموقعت سلوزی شیمیایی فلزی ...اواسط شهرک درخیابانی معروف به دلایل خاصت تقریبی 80به بانک 80 بهشرکت شهرکهای صنعتی بده...

قیمت: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان وام: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مساحت: ۳,۶۰۰ متر قابل ساخت: ۳,۶۰۰ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | قزوین | اعلایی

زمین صنعتی

12688 متر زمین،5000متر دیوار کشی ،استخر اب 13*9،خانه کارگری 60 متر،خانه اداری 70 متر،برق سه فازصنعتی 75 امپر،تلفن،2000متر مکان سر پوشیده.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | آبیک | سرمدی

فروش زمین درشهر صنعتی لیا جدید

3600متر زمین صنعتی در اواسط شهر صنعتی لیا جدید قسمت شیمیایی فلزی سلوزی سند 6دانگ دور دیوار استخر ریر سازی و2000متر بتن باغ واستخر 09114459608 اعلایی

وام: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مساحت: ۳,۵۹۶ متر قابل ساخت: ۳,۵۹۶ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | قزوین | اعلایی

فروش زمین صنعتی ابیک

کد231 زمین به مساحت 7800 میباشد که دارای 120 متر اداری و کارگری و 4500 متر بچه سوله و زمین 2 بر میباشد. قیمت فروش 1/600/000/000 کرمی09125618186

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | آبیک | سعید کرمی