زمین صنعتی در استان قزوین

فروش زمین درشهر صنعتی لیا جدید

3600متر دراواسط شر صنعتی باتمامی امکاناتدرموقعت سلوزی شیمیایی فلزی ...اواسط شهرک درخیابانی معروف به دلایل خاصت تقریبی 80به بانک 80 بهشرکت شهرکهای صنعتی بده...

قیمت: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان وام: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مساحت: ۳,۶۰۰ متر قابل ساخت: ۳,۶۰۰ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | قزوین | اعلایی

4000 متر زمین شهرک صنعتی آبیک

خرید و فروش زمین صنعتی در آبیک زمینی به مساحت 4 هزار متر واقع در شهرک صنعتی آبیک ، دیوار کشی و تسطیح شده ، به همراه 1500 متر فونداسیون اجرا شده و 500 مت سو...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | آبیک | سعید کرمی

زمین صنعتی شهر صنعتی البرز

خرید و فروش زمین صنعتی 22500 متر زمین در شهر صنعتی البرز 3 بر اماده اخذ پروانه ساخت قیمت زمین صنعتی متری350 هزار تومن مقطوع ..و 14300 متر فی متری 280...

قیمت: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مساحت: ۲۲,۵۰۰ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | الوند | sharokh jalili

زمین شهرک صنعتی البرز قزوین-زمین صنعتی قزوین

خرید و فروش زمین صنعتی در قزوین 22500 متر زمین داخل شهرک صنعتی البرز قزوین در بهترین موقعیت ، ملک 3 بر میباشد. قیمت زمین صنعتی در قزوین متری 270 هزار تومان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | قزوین | سعید کرمی

زمین صنعتی

12688 متر زمین،5000متر دیوار کشی ،استخر اب 13*9،خانه کارگری 60 متر،خانه اداری 70 متر،برق سه فازصنعتی 75 امپر،تلفن،2000متر مکان سر پوشیده.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | آبیک | سرمدی

14300 متر زمین صنعتی با مجوز ساخت

فروش زمین صنعتی در قزوین زمینی به مساحت 14300 متر دارای مجوز ساخت سوله واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین. دارای تمام امکانات زیر بنائی. قیمت متری 250 هزار...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | قزوین | سعید کرمی

فروش ملک شهرک صنعتی دانسفهان بوئین زهرا، قزوین

فروش یک باب ساختمان با کاربری تجاری و خدماتی با موقعیت مناسب برای صنایع بسته بندی. مساحت 800 مترمربع. دارای آب، برق 3 فاز. گاز، و تلفن.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | دانسفهان | محمد جواد ملکی

مشاوره در زمینه خرید و فروش زمین

مشاوره در خرید و فروش زمینهای صنعتی کشاورزی هکتاری با سند ششدانگ

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | قزوین | ...

فروش زمین صنعتی به مساحت 2.5 هکتار همراه وام صنعتی

دارای چاه آب عمیق -برق صنعتی-دیوار کشی شده و 1.5 میلیارد تومان وام جهت ساخت

قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان وام: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مساحت: ۲۵,۰۰۰ متر قابل ساخت: ۱۰,۳۰۰ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | آبیک | اسماعیلی

19 هزار متر زمین با کاربری صنعتی

خرید و زمین در محمدیه زمینی به مساحت 19100 متر چهار دیواری دارای 3 سوله استاندارد قدیمی به مساحت جمعا 1300 متر ، دارای اداری ، ایستگاه گاز پر فشار ، برق 3 ف...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | محمدیه | سعید کرمی

فروش زمین و زمین و سوله و کارگاه

فروش فوری 3 قطعه زمین در شهرک کاسپین "به صورت مجزا" با شرایط فوق العاده

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | قزوین | مگا-

زمین صنعتی شهرک صنعتی البرز قزوین - 60 هزار متر

فروش زمین صنعتی شهرک صنعتی البرز قزوین 60 هزار متر زمین صنعتی واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین ، زمین 2 بر واقع در بهترین منطقه شهرک صنعتی. قیمت متری 320...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | قزوین | سعید کرمی

فروش زمین درشهر صنعتی لیا جدید

3600متر زمین صنعتی در اواسط شهر صنعتی لیا جدید قسمت شیمیایی فلزی سلوزی سند 6دانگ دور دیوار استخر ریر سازی و2000متر بتن باغ واستخر 09114459608 اعلایی

وام: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مساحت: ۳,۵۹۶ متر قابل ساخت: ۳,۵۹۶ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | قزوین | اعلایی

فروش زمین درشهر صنعتی لیا جدید

فروش زمین درشهر صنعتی لیا جدید

قیمت: ۷۲۰ تومان وام: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مساحت: ۳,۶۰۰ متر قابل ساخت: ۳,۶۰۰ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | قزوین | اعلایی

فروش زمین در قزوین

فروش زمین صنعتی 43000 متر زمین 100 درصد کاربری صنعتی با کلیه مجوزات صنعتی که دو طرف زمین کارخانه ساخته شده و گاز و برق بالای زمین موجود است با سند دف...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | قزوین | sharokh jalili