فونداسیون در استان قزوین

اجرای ارماتور بندی وبتن ریزی اسکلت بتنی

اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی زیر نظر مهندسین نظام مهندسی همراه با تهیه نقشه ها و داشتن مجری در صورت وجود(مهندس سازه ومهندس معماری)09123825795-09125817041پره...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | قزوین | میثم پرهیزکاری

اجرای اسکلت بتنی

اجرای ارماتور بندی و بتن ریزی اسکلت بتنی همراه با تهیه نقشه های نظام مهندسی 09123825795-09125817041پرهیزکاری زیر نظر مهندسین نظام مهندسی همراه با دفتر اجرا

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | قزوین | میثم پرهیزکاری