ماشین آلات کشاورزی در استان قزوین

فروش چاپر860باهد4500کمپر

واردکننده چاپرکلاس ازاروپا فروش چاپر860درحدنوباهدکمپر4500 بازرگانی مجیدبابایی 09123605316

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | آبیک | مجیدبابایی

خریدار تراکتور فرگوسن در انواع مختلف

انواع تراکتورهای فرگوسن با شرایط بانکی خریدارم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | قزوین | مظاهرکاظمی

فروش تراکتور جاندیر3350 تمیز

یک دستگاه تراکتور جادیر 3350 بسیار تمیز فنی فوق العاده موتور و گیربکس به شرط

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | آبیک | حسینی

طراحی و نصب بازو برای انواع تراکتور و تولیدی ادوات

طراحی و نصب بازو برای جلوی انواع تراکتور تولید و تعمیر انواع ادوات کشاورزی از جمله لولر 3 متری سبک و سنگین تریلی دو و چهار چرخ ,ساده و جک دار انواع جرثقی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | خاکعلی | برجی

فروش تراکتور فرگوسن

تراکتور فرگوسن با شرایط بانکی خریدارم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | قزوین | مظاهر کاظمی

تولید و فروش ادوات کشاورزی

شرکت رستاک ماشین سبز پاسارگاد تولید کننده ادوات کشاورزی با کیفیت برتر تولید انواع مالچر (نایلون-نوارتیپ کش)در دو تیپ ساده و چند منظوره مجهز به کودریز تولی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | الوند | شرکت رستاک ماشین سبز پاسارگاد

فروش تراکتور و چاپر

تراکتورجاندیر4755 مدل1993لاستیک80%تمیز تراکتورجاندیر7810مدل2004لاستیک90%بسیارتمیز چاپر850کلاس مدل 2002باهد345خیلی تمیز جفت چاپر695کلاس مدل1990باهد4ردیف زن...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | آبیک | فروش