مرغ در استان قزوین

مرغ کرچ

مرغ کرچ محلی و تخم مرغ زینتی موجود است قیمت 35000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | قزوین | حمیدرضا خدابخش