مرغ کرچ - استان قزوین

حمیدرضا خدابخش: ۰۹۱۲۸۸۰۴۰۴۴ - ۰۹۳۵۹۸۵۵۵۶۳

مرغ کرچ محلی و تخم مرغ زینتی موجود است قیمت 35000 تومان

حمیدرضا خدابخش

قزوین > قزوین

۰۹۱۲۸۸۰۴۰۴۴ - ۰۹۳۵۹۸۵۵۵۶۳

Email

تعداد بازدید: ۲۴۴۵

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۹۰۰۵۱۷

تازه های کشاورزی و دامداری در استان قزوین