صنعت در استان قزوین

کارگاه فنرسازی

فنر جسم الاستیکی است که انرژی مکانیکی را در خود ذخیره می کند. انواع فنر از نظر بارگذاری: 1_ فنرهای فشاری 2_ فنرهای کششی 3_ فنرهای پیچشی 4_ فنرهای خمشی ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۷:۳۳ | الوند | احمد اینانلو