آموزش فنی و حرفه ای در استان قزوین

آموزش عملی و کاربردی حسابداری برای کلیه افراد

برگزاری و آموزش دوره های عملی و کاربردی حسابداری شرکتها برای ورود به بازار کار در فضای کار واقعی با پرونده های واقعی شرکتها در کنار اساتید و حسابداران واقعی ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | قزوین | شرکت حسابداری بیلان زاگرس