آموزش موسیقی در استان قزوین

اموزش موسیقی سبک قدما

اموزش موسیقی به سبک قدمایی و پرورش نسل جوان در موسیقی قدما ردیف نوازی موسیقی ایرانی دستگاه شناسی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | قزوین | محمد صالحی

اموزشگاه موسیقی رهام

اموزش موسیقی سبک قدمایی. اموزش موسیقی ایرانی اموزش موسیقی اصیل ایرانی اموزش تار اموزش ساخت تار پرورش و بازیابی استعدادهای نسل جوان در موسیقی ردیف ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | قزوین | محمد صالحی

اموزش کمانچه لری و لکی در قزوین و شهرهای اطراف

اموزش کمانچه نوازی لری و لکی و کردی در قزوین و حومه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | قزوین | محسن عطایی