فروش مفصل های سامجین و نتورک و تی ری ام و پیچ - استان قزوین

اکبری: ۰۹۱۲۸۸۳۹۱۲۲

خرید و فروش مفصل های سامجین ، نتورک ، تی ری ام کلیه کار های فیبر نوری از جمله فیوژن بندی ومفصل بندی وپچ پنل و... خرید فروش پیکتل ، پچ کورد و فیبر نوری خاکی کانالی فیبر های وارداتی و شهید قندی با بهترین کیفیت و با بهترین قیمت مناسب ارائه میشود . آماده عقد قرار داد با مخابرات و شرکت ها ی دولتی و خصوصی و اداره ها و دانشگاها فیبرهای داخلی بین رک و .....

اکبری

قزوین > قزوین

۰۹۱۲۸۸۳۹۱۲۲

Email

آدرس: قزوین

تعداد بازدید: ۳۳۹۰

به روز رسانی: امروز ۰۰:۰۴

شناسه آگهی: ۹۲۱۸۶۱

تازه های فیوژن فیبر نوری در استان قزوین