استخدام پزشکی و درمان در استان قزوین

متخصص اطفال ,شاخه n.i.c.u

اینجانب دارای برد تخصصی اطفال سابقه کار در بخش n.i.c.u آماده بکار در بیمارستانهای خصوصی ودولتی در سراسر ایران

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | قزوین | سحرناز پیرکرمی

منشی ودستیاردندانپزشکی

درمانگاه امام حسین (ع)واقع درسه راه خیام برای تکمیل کادرخودبه تعدادی خانم برای پذیرش ودستیار دندانپزشکی باسابقه وروابط عمومی بالانیاز داردساعات ملاقات همه رو...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | قزوین | اقای خلیلی