استخدام هنری فرهنگی در استان قزوین

نیاز به انیمیشن ساز و 3dکار

نیاز به انیمیشن ساز و 3dکار

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | قزوین | ranginkaman

فیلم کوتاه بی عاطفه

مازستا فیلم تقدیم می کند : فیلم کوتاه بی عاطفه با مضمون کودکان کار در مرحله ی پیش تولید قرار گرفت فیلمنامه ی بی عاطفه را امیر عباس قوامی نوشته و سعید نیک ن...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | قزوین | مازستا فیلم

نیاز به یک همکار خانم مسلط به فتوشاپ و offic

نیاز به یک همکار خانم مسلط به فتوشاپ و offic جهت کار در چاپخانه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | تاکستان | صمدجلیلوند