کار در منزل در استان قزوین

جویای کار در منزل

به کاردرمنزل نیاز دارم حقوق بین 500تایک میلیوک

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۷ ماه پیش | قزوین | ...

جویای دنبال کار در منزل فوق دیپلم کامپیوتر

دنبال کار در منزل هستم فوق دیپلم کامپیوتر هستم.حقوق درخواستی 400 هزار تومان.کار بسته بندی یا مونتاژ وسایل پزشکی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱۱ ماه پیش | الوند | P

خانم واقا بیستوبنج ساله فوق دیبلم برق دنبال کاردرم

نیاز به کار در منزل اعلام امادگی در هرشرایطی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | بیدستان | مجتبی رضای