خدمات در استان قزوین

بیمه مسئولیت ساختمان

صدور و مشاوره بیمه نامه مسئولیت ساختمان با قیمت بسیار مناسب با پوشش کامل طبق نظام مهندسی پایینتر از بیمه های دیگر 3 پوشش رایگان تخفیف در زمان شروع تخف...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | قزوین | بیمه دی

بازاریابی بیمه _ پورسانت40%

به بازاریابی برای انجام بازاریابی شخصی (در وقت آزاد) برای نمایندگی بیمه معلم نیازمندیم.(پورسانت 40%)

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | بویین زهرا | اسماعیل اینانلو فرد

خدمات مالی و حسابداری

انجام کلیه امور حسابداری - ارسال گزارشات معاملات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده - ارسال لیست حقوق - ارسال لیست بیمه - تنظیم اظهارنامه عملکرد - نگارش دفاتر قانو...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | قزوین | مریم حسینی