خریدار چاغاله بادام - استان قزوین

ابتین نربمانی: ۰۹۱۲۶۸۶۴۷۵۱

خریدار چا غاله بادام به هر مقداری نقدی به معرفی کنندگان کمسیون خوب می دهم

ابتین نربمانی

قزوین > قزوین

۰۹۱۲۶۸۶۴۷۵۱

تعداد بازدید: ۳۲۲

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۱۰۶۵۳۲۰

تازه های بازرگانی در استان قزوین

فروشگاه بزرگ سوپر گوشت و مرغ نمونه

خوش امدید: پخش و توضیح انواع گوشت قرمز و سفید . انواع گوشت قرمز گوساله- گاوی- گوسفندی- انواع گوشت سفید مرغ - ران مرغ- سینه مرغ- و انواع الایش گوشت قرمز و س...

محمود آباد نمونه | ارش شالی