ارائه خدمات کامپیوتر در استان قزوین

جویای کار

رزومــه مسلم شهیدی تلفن... نرم افزار c++ • آشنایی با شبکه  کامپیوتر و راه اندازی سیستم • آشنایی... در صورت لزوم مدارک و مستندات لازم  ارائه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | الوند | مسلم