استخدام کارگر در استان قزوین

استخدام کارگر ماهر در کارواش

به یک گارگر ماهر وبا سابقه در کارواش زاگرس بخار نیازمندیم.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ سال پیش | شریفیه | دمیرچی