زمین کشاورزی اجاره ای در استان قزوین

اجاره زمین کشاورزی

30 هکتار  زمین  کشاورزی با 8 اینچ اب و مناسب برای سیفی جات و تمام قطره ای  اجاره دادا میشود

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۱:۲۶ | آبیک | خسروپور