ساعت دیجیتال در استان قزوین

الگوریتم خوشه بندی k-Mea

دانلود رایگان کدها و برنامه... ماشین و داده کاوی، شامل تقریبا 88  ساعت برنامه آموزشی تخصصی است که... انجام گرفته است. این کتابخانه  دیجیتال با شرایط خاصی به...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | بویین زهرا | صبری