فروش کارخانه بتن در استان قزوین

فروش کارخانه (ملک صنعتی)- بهترین نقطه قزوین

5750 مترمربع زمین صنعتی محصور... 6 متر دیوارها کاشی بهداشتی-کف  بتن دارای آب-برق سه فاز-گاز-... در ورودی مجموعه بر جاده اصلی

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان نوع معامله: فروش متراژ سالن: ۱,۴۰۰ متر مربع متراژ زمین: ۵,۷۵۰ متر مربع

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر