کار در منزل بسته بندی در استان قزوین

جویای دنبال کار در منزل فوق دیپلم کامپیوتر

دنبال  کار در  منزل هستم فوق دیپلم کامپیوتر هستم.حقوق درخواستی 400 هزار تومان..کار  بسته  بندی یا مونتاژ وسایل پزشکی .

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱۱ ماه پیش | الوند | P