هندکنترل (سیستم گاز و ترمز وکلاچ دستی) - استان قزوین

شرکت کارآفرین سپهرالبرز: ۰۹۱۹۳۸۹۶۴۳۲

هندکنترل (سیستم گاز و ترمز وکلاچ دستی) طراحی ساخت ونصب سیستم گاز ،ترمز وکلاچ دستی (هند کنترل)ویژه خودرومعلولین و جانبازان عزیز- لذا کلیه عزیزان معلول و جانباز می توانند با توجه به ویژگی خود(نوع معلولیت) از روی معرفی مشخصات مندرج در جدول ذیل وسایت شرکت اقدام به سفارش ساخت آن نموده تا در قالب برنامه زمانبندی شده اقدام به طراحی ،ساخت ونصب آن در اسرع وقت گردد. معرفی مشخصات دستگاهها متناسب باویژگی افراد : ویژگی فرد،نوع دستگاه وشرح آن 1.برای معلولین قطع یا معلولیت شدید در پای چپ یک کاره:ساخت ونصب کلاچ دستی،قفل کن 2. برای معلولین قطع یا معلولیت شدید درپای راست دوکاره:ساخت ونصب گاز،ترمزدستی 3.برای معلولین قطع یا معلولیت شدیددر هردو پا وقطع نخاع سه کاره:ساخت ونصب گاز،ترمزوکلاچ دستی http://ksa8911.blogfa.com/post-20.aspx دفتر سفارش ساخت ونصب: قزوین-شرکت کارآفرین سپهرالبرز تلفن تماس:33369876-028 فاکس:33369186-028 تلفن همراه:09372812015-09193896432

شرکت کارآفرین سپهرالبرز

قزوین > قزوین

۰۹۱۹۳۸۹۶۴۳۲

Email

تعداد بازدید: ۲۷۸۹

به روز رسانی: ۲ ماه پیش

شناسه آگهی: ۵۰۳۲۲۲

تازه های وسایل نقلیه در استان قزوین