سایر در استان قزوین

جک برای بلند کردن گاو از زمین

در زمانی که گاو بر اثر افتادن به زمین به نحوی که نتواند از زمین بلند شود استفاده میشود ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | قزوین | فرخ ایزدی