آموزش ورزشی در استان قزوین

آموزش جیت کان دو شیوه ی رزمی استاد بروس لی

آموزش جیت کان دو (شیوه ی رزمی استاد بروس لی) توسط استاد محسن میرزایی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | قزوین | استاد محسن میرزایی