سگ دوبرمن نر اصل جهت جفتگیری - استان قزوین

وحید: ۰۹۱۹۵۸۶۵۰۵۲

نیازمند دوبرمن نر اصل جهت جفتگیری . جفتگیری درقبال دادن توله طبق توافق

وحید

قزوین > تاکستان

۰۹۱۹۵۸۶۵۰۵۲

آدرس: قزوین

تعداد بازدید: ۱۱۵۶

به روز رسانی: ۳ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۲۲۵۲۶۸

تازه های حیوانات خانگی در استان قزوین

پشت طاووسی

پشت طاووسی نر جوان خوش قواره کاکولی سینه فر نوک ریز پرنده کبوتر سالم و خوبیه کسی خواست درخدمتم

قزوین | رضا محمدی