تجزیه و تحلیل در استان قزوین

تدریس کارشناسی ارشد مهندسی برق

تدریس دروس ریاضی مهندسی _مدار 1 و 2_  تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها _ الکترونیک1و 2 کلیه دروس فوق به روش کنکوری و تستی تدریس میشود.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | قزوین | اقبالی